Planina Visočica

Dnevna TURA - Planina Visočica!

  • slider
  • slider
  • slider

43€/po osobi

Planina Visočica čini prirodnu granicu između Bosne i Hercegovine.
Rijeka Ljuta je s istočne strane odvaja od Treskavice, rijeka Neretva odvaja je od Prenja s juga i jugozapada, a sa zapada i sjevera kanjon rijeke Rakitnice odvaja je od Bjelašnice.
Na nadmorskoj visini od 1691 m nalazi se nekropola Poljice sa 49 stećaka, koja je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Najviši vrhovi su Džamija (1967m), Veliki Ljeljen (1963m) i Vito (1960m). Sjeverni dio planine čine planinski pašnjaci, a južni dio je obrastao šumom. Ovo je izuzetno lagana dnevna tura u trajanju od 5-6 sati sa pauzama za ručak i fotografisanje. Pod turom smatramo samo boravak u planini. Prevoz do mjesta sa kojeg krećemo se ne smatra dijelom ture.

Grupa organizovanim prevozom odlazi do polazne tačke planinarenja – selo Ljuta. Nakon kratkog upoznavanja sa dnevnim planom, polazak stazom prema tzv. “svatovskom groblju“, gdje nas dočekuje nekropola i gdje je planirana prva pauza. Nakon pauze, grupa dalje nastavlja prema vrhu Džamija sa kojeg se vide svi veći i bitniji vrhovi u Bosni i Hercegovini. Pauza na osvojenom vrhu i lagani povratak. Bitno je istaći da je čitava staza markirana.

Obavezno ponijeti planinarsku odjeću i udobnu obuću!